ΠΕΤΡΙΑ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τ.Θ. 1501 / Τ.Κ. 585 00 ΣΚΥΔΡΑ
Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-16:00
23810 71700

ПОЛУЧАВАНЕ-ПРЕМАХВАНЕ НА ЛИСТА-ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА МАСЛИНИТЕ

ΤΕΝ ΜΠΡΙΝΚ ΕΛΛΑΣ > продукти > производствени линии > ЛИНИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МАСЛИНИ > ПОЛУЧАВАНЕ-ПРЕМАХВАНЕ НА ЛИСТА-ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА МАСЛИНИТЕ