ΠΕΤΡΙΑ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τ.Θ. 1501 / Τ.Κ. 585 00 ΣΚΥΔΡΑ
Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-16:00
23810 71700

ПРОУЧВАНЕ-ДИЗАЙН

ΤΕΝ ΜΠΡΙΝΚ ΕΛΛΑΣ > Услуги > ПРОУЧВАНЕ-ДИЗАЙН

    ПРОУЧВАНЕ-ДИЗАЙН

    Изграждането на машина означава незабавно и пълно удовлетворяване на нуждите и очакванията на клиента. TEN BRINK HELLAS не произвежда машини STANDARD. Въз основа на специфичните нужди на всеки клиент (продукт, желаната производителност, свободно място, и т.н.), има проучване и работен триизмерен проект на всяка машина, а специфичен инженер от  нашата компания поема целия процес отначалото. Вземат се предвид съображения като функционалност, гъвкавост, лекота на почистване, бърза и удобна поддръжка. Правилно проектираната  машина или комплекс има предимството, че по-късно тя може да бъде разширена или трансформирана без никакви проблеми, тъй като всички алтернативи вече са предвидени в етапа на проектиране.