ΠΕΤΡΙΑ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τ.Θ. 1501 / Τ.Κ. 585 00 ΣΚΥΔΡΑ
Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-16:00
23810 71700

ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

ΤΕΝ ΜΠΡΙΝΚ ΕΛΛΑΣ > Услуги > ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

    ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

    Отделът за научноизследователска и развойна дейност в областта на научноизследователската и развойната дейност може да извърши проучване, проектиране и разработване на специални прототипни машини-приложения, базирани на специфични за клиента изисквания.

    В допълнение, той е оборудван с един от най-пълните 3D CAD проекти, способни да предоставят фотореалистични модели на проектираните обекти.

    В резултат на това всяка нова машина може да бъде изобразена в истинската си форма, преди да бъде построена и допълнително проверена и оценена.