ΠΕΤΡΙΑ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τ.Θ. 1501 / Τ.Κ. 585 00 ΣΚΥΔΡΑ
Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-16:00
23810 71700

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ (SERVICE)

ΤΕΝ ΜΠΡΙΝΚ ΕΛΛΑΣ > Услуги > ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ (SERVICE)

    ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ  (SERVICE)

    В TIN BRINK HELLAS нашата цел е да предложим на нашите клиенти цялостна техническа поддръжка.

    От етапа на планиране до етапа на инсталиране и експлоатация, отговорният инженер на TEN BRINK HELLAS предприема пълния надзор на процеса. По този начин ние винаги имаме оптималната и пълна картина на ситуацията, значително намалявайки времето за разрешаване на проблемите и промените, които могат да възникнат.

    . В същото време имаме добре обучени и оборудвани екипи от техници за техническа поддръжка и монтаж на машини в района на клиента. Техният опит в неръждаемата стомана и непрекъснатото обучение гарантират качество и бързина при монтажа и решаването на място, всякакви въпроси (конверсии, подобрения и др.).  И накрая, когато това е технически осъществимо, предоставяме отдалечена техническа поддръжка по интернет.