ΠΕΤΡΙΑ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τ.Θ. 1501 / Τ.Κ. 585 00 ΣΚΥΔΡΑ
Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-16:00
23810 71700

Да знаете, че сме винаги до вас

Ние в TEN BRINK HELLAS не сме безлична компания. Гордеем се, че нашият персонал има средно десет или повече години в компанията. Това, освен задълбоченото познаване на машините и нуждите на клиента, създава и семейна култура, която ни кара да дадем най-доброто за ваше удобство.

Donhauser Holger

Управляващ директор e-mail: donhauser@tenbrink.gr read more

Сабидис Димитрис

Мениджър продажби e-mail: sabidis@tenbrink.gr read more

Самара Стела

Финансов директор e-mail: samara@tenbrink.gr read more

Хорози Павлина

Секретар e-mail: chorozi@tenbrink.gr read more

Цамитрос Павлос

Отдел дизайн e-mail: tsamitros@tenbrink.gr read more

Циоцос Анастасиос

Отдел дизайн e-mail: tziotzos@tenbrink.gr read more

Гогос Тодорис

Отдел дизайн e-mail: gogos@tenbrink.gr read more

Ливадиотис Георгос

Отдел доставки e-mail: supplies@tenbrink.gr read more